E-GAZETY
 
 
Zbieranie materiałów prasowych, redakcja tekstów, tworzenie szaty graficznej, skład
 
    LP-net OIMniebieskiet