CZASOPISMA
 
 
Zbieranie i redakcja materiałów prasowych, tworzenie szaty graficznej, winiet, skład, przygotowanie do druku, pośrednictwo z drukarniami
 
Tworzenie czasopism wewnętrznych – firmowych
 
    LP-net OIMniebieskiet