KSIĄŻKI


Projekt graficzny okładki, skład, przygotowanie do druku, pośrednictwo z drukarniami
 
Kampania promocyjna – zdobywanie patronów medialnych, informacje prasowe
 
    LP-net OIMniebieskiet